COMPUTHERM 091 PDF

esteun . sau scadeautomat. temperatura. din. incdpere,. in Termostat Computherm Manual UtilizareDocuments. Search: Computherm in our database for free. Click to go to view Computherm search result. Search: computherm tip in our database for free. Click to go to view computherm tip search result.

Author: Kele Faeshura
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 2 February 2009
Pages: 434
PDF File Size: 14.44 Mb
ePub File Size: 12.13 Mb
ISBN: 680-4-86794-920-4
Downloads: 1915
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zolocage

Listino Prezzi Salus Documents. Dacd functia de pdstrare a temperaturii este activa, prin apdsarea butonului care corespunde regimului de temperaturd ,soare”, ,lund” se poate afiga intervalul de timp rdmas pentru pdstrarea regimului.

Manual Cronotermostat SALUS 091

Termostatul este in regimul normal de functionare; temepratura comfortabild; programul nr. What you have to do is to program the.

Dacd peo perioadd de 15 secunde nu apdsati niciun buton, termostatul se comuteazd-aulomaTla regimul normal. Butoanele respective din figura de mai jos sunt negre: Intervalul de setare este de la 5 p6nd la 30 “C. Pull up older posts Answer questions, earn points and help others Answer questions.

Schema functionare

Enter text from picture: This mode will be held until Atagali termostatul – orificiul care are forma giurii de cheie, din partea posterioard, introduceti-l pe capul gurubului 9i impingeli in dreapta. Ora solicitatd ma i, Apdsati 9i menlineli apdsat butonul ,soare” sau ,1und”, valorile se vor comutaPistrarea regimului selectat in timpul introdusO alternativd a comanzii manuale este pdstrarea perioadei setate, perioadd in care regimul de temperaturd selectat funclioneaza gi ciclul modificdrilor programului setat este ignorat.

  BASISWISSEN ISLAMIC FINANCE PDF

Cu ajutorul butornului ,OK’readuceli termostatul la regimul normal. Disipare conectare gi deconectare: Question about cn Laser Printer 1 Answer What is error message ?

Termostat Salus Manual – Salus Manual 1. Vax V- Rewind Mechanism Broken how do i fix the rewind cord mechanism in my vax v- vacuum cleaner? Cu ajutorul butonului ,OK’ revenili la regimul normal de computerm. Temperatura comfortabilS sau de economie astfel2. Nu amplasatitermostatul in apropierea surselor de cdldurd de exemplu televizoare, radiatoare, frigidere gi de exemplu nici in apropierea ugilor, unde ar fi supus vibraliilor.

Cronotermostat Cs rb Carte Tehnica Documents. The setting of comfort tempera. Question about cn Laser Printer 1 Answer Dell cn say replace phd now Published on Jul View 2.

Search: computherm tip – view online |

Marvin Level 3 Expert Answers. Six of them are preset. Cmputherm intrebuintati un creion obignuit, mina asculit6 a acestuia ar putea produce un scurt circuit gi ar putea deteriora termostatul.

Don’t have an account? Program 4 sets the whole day to comfort temperature. Amplasali termostatul intr-un loc potrivit, cel mai bine pe un zid inierior, in locul unde aerul circula liber. The temperature is now set to economy mode.

  ASTM A703 PDF

SALUS THERMO USER MANUAL Pdf Download.

Termostat Computherm Manual Utilizare Documents. Please assign your manual to a product: Program 1,2, and 3 are some typical schedules of a. Computhem the thermostat by. Dacd ap6sati pe butonul unui alt regim de temperaturd de exemplu ,lund”, din regimul de pdstrare a temperaturii comfortabileintervalul de timp pentru pastrarea regimului initial de temperaturd se anuleazd. Replace the imaging drum. When timer hold is active, pressing the corresponding temperature mode key.